foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

2019 m. spalio 3-iąją startavo jau antroji šiais metais darbuotojų, teikiančių socialinę globą Kėdainių pagalbos šeimai centre, mokymų grupė. Jau šių metų lapkričio vidury didžioji dalis darbuotojų, dirbančių su likusiais be tėvų globos vaikais, bus įgiję kompetencijas pagal atnaujintas GIMK programas.  

 

Mūsų šauni Globos centro komanda 2019 m. rugsėjo 7 d. pristatė Globos centro veiklą Kėdainių 647 -ojo gimtadienio šventėje viešėjusiems svečiams ! 

 

2019 m. liepos 30 d. vykusios savitarpio pagalbos grupės sutikimo metu globėjai susipažino su  vaikų patiriamomis traumomis, tiek fizinėmis , tiek psichologinėmis, ir jų pasekmėmis tolimesniame gyvenime. Analizuotos įvairios situacijos.

Kartu stebėjofilmą "Akmuo‘‘. Po jo aptarta, kokios gali būti pasekmės vaikams, gyvenantiems globos įstaigoje ir išėjus į savarankišką gyvenimą. Vyko diskusija, kokią svarbą vaikams turi biologinė bei  globėjų šeimos. Džiaugiamės, kad globėjai nuoširdžiai ir atvirai dalijosi savo sunkumais.

 

Savitarpio pagalbos grupė globėjams ir įtėviams - puiki galimybė pasidalinti gerąja patirtimi globojant be tėvų globos likusius vaikus. Šios grupės susitikimo metu 2019 m. gegužės 29 d. buvo aptartos ir galimybės tapti budinčiu globotoju.

Gal juo norite tapti ir Jūs? Kviečiame !

 

2019 m. liepos 19 d. Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro specialistai pakvietė esamus globėjus (rūpintojus) ir įtėvius į savitarpio pagalbos grupę „Bendravimo su paaugliu sunkumai“. Jaukioje bendrystėje globėjai dalinosi savo patirtimi, įžvalgomis, patarimais, ir vieni kitus padrąsino.

 

Savitarpio pagalbos grupės Globos centre organizuojamos kiekvieną mėnesį. 

 
 

Kėdainių pagalbos šeimai centras minėjo Globėjų dieną. Liepos 7 d. Švento Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos Šventos mišios už visus Kėdainių rajono globėjus, įtėvius, vaikus.

Kaip sakė mišias aukojęs dekanas Norbertas Martinkus, "nepamirškime vaikuose įskiepyti pamatines vertybes, ir telydi MEILĖ, TIKĖJIMAS, VILTIS", o direktorė Sandra Sagatienė, dėkodama globėjams, darbuotojams, padedantiems globėjams šiame sunkiame darbe, priminė, kad aukščiausias tikslas yra tai, kad vaikas augtų savo tėvų šeimoje. Nepamiršo direktorė ir mūsų darbuotojų, kurių ne vienas savo šeimose globoja vaikus!Dėkojame dalyvavusioms globėjų šeimoms, šeimynai "Alrudai", Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojui Pauliui Aukštikalniui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Danutei Mykolaitienei, VVTAĮT vaiko teisių apsaugos skyriaus Kėdainių rajone vyr. specialistėms Loretai Krylaitei ir Gražinai Sagulinienei, negailėjusiems gražių žodžių globėjams, ir mūsų centrui. Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių Švento Juozapo bažnyčios dekanui, kunigui Norbertui Martinkui už bendrystę ir pagalbą minint šią dieną, bažnyčios choristėms už gražias giesmes, "Balionas tavo šventei" už pagalbą puošiant bažnyčią.

2019 m. gegužės 15 d. Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centre buvo paminėta Tarptautinė šeimos diena. 
Šiltus padėkos žodžius tariame globėjams ir jų šeimų nariams, vaikams, svečiams ir visiems dalyvavusiems.

Dėkojame popietės rėmėjams: floristei Margaritai, Robertui Miliūnui, Rimantui Marušauskui ir vaikų žaidimų kambariui "Krokolandas".

 

 

 

Birželio 1-ąją Globos centro komanda surengė gražią šventę šeimose, šeimynose, budinčio globotojo šeimose gyvenantiems vaikams: vaikus pasitiko didžiulis batutas, milo burbulų mašina, ir cukraus vata!

Ačiū šventę padėjusiems surengti Edgarui Šulcui - už padovanotą batuto pramogą,  o LPF "Viltis-Vikonda" - už ledus vaikams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems!


.

    
    

 


Copyright © 2019 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.