foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


saulute@kedainiai.lt
saulute.kedainiai@gmail.com
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

BENDRO POBŪDŽIO TVARKOS

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbo apmokėjimo sistema

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbo apmokėjimo sistemos priedai 2018 01 01

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbdaviui priklausančių ir darbuotojui perduotų darbo priemonių, turto ir lėšų naudojimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro  darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro paramos ir labdaros gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro savanoriškos veiklos organizavimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro tarnybinių mobiliųjų telefonų sąrašas

 

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Kėdainių pagalbos šeimai centro Bendrosios asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kėdainių pagalbos šeimai centro Privatumo politika

Kėdainių pagalbos šeimai centro pranešimas apie Duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą

Kėdainių pagalbos šeimai centro įsakymas dėl Duomenų apsaugos pareigūno skyrimo

Kėdainių pagalbos šeimai centro pažeidimų aptikimo sustabdymo (pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus tvarkos aprašas 

 

SOCIALINĖ VAIKŲ GLOBA

Kėdainių pagalbos šemai centro individualaus socialinės globos plano sudarymo tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo) vaiko palydėjimo į savarankišką gyvenimą tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Lėšų smulkioms išlaidoms (kišenpinigių) skyrimo ir mokėjimo globojamiems (rūpinamiems) vaikams tvarka 

Kėdainių pagalbos šeimai centro maistpinigių laikinai globojamą (rūpinamą) vaiką paimantiems svečiuotis asmenims mokėjimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro  globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo organizavimo savaitgaliais ir švenčių dienomis aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Maisto reikmėms reikalingų lėšų ar natūrinių maisto produktų globojamam (rūpinamam) vaikui laikinai išvykstant tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių vertinimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis į šeimas tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro vaiko „savo asmens“ (patikėtinio) numatymo ir paskyrimo tvarka 

 

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMOMIS KĖDAINIŲ MIESTE

Kėdainių pagalbos šeimai centro Paslaugų darbui su šeimomis Kėdainių mieste tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro tikslingo socialinių ir vaiko išmokų panaudojimo socialinę riziką patyrusiems asmenims tvarkos aprašas

 

LAIKINO APGYVENDINIMO NAMAI MOTINOMS IR VAIKAMS

Kėdainių pagalbos šeimai centro laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams tvarkos aprašas

Kėdainių pagalbos šeimai centro  Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams  klientės ir jos vaiko (vaikų) trumpalaikio išėjimo iš centro tvarka

Kėdainių pagalbos šeimai centro Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams klientų lankymo taisyklės

Kėdainių pagalbos šeimai centro ( Laikino apgyvendinimo namų motinoms ir vaikams vidaus tvarkos taisyklės 

 

VAIKŲ DIENOS CENTRAS

 Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikų dienos centro veiklos organizavimo tvarkos aprašas 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos vaikų dienos centro veiklai

 

 GLOBOS CENTRAS

Budinčio globotojo veiklos Kėdainių rajono savivaldybėje  organizavimo tvarkos aprašas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centro Budinčio globotojo veiklos organizavimo tvarka 

 

 

 

 

    
    

 


Copyright © 2018 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.