foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Kėdainių pagalbos šeimai centro Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas nuo 2019 12 05 

Kėdainių pagalbos šeimai centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2019 03 01 (negalioja)

Kėdainių pagalbos šeimai centro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo aprašas nuo 2017 m. liepos mėn.

Įsakymas dėl Viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

Kėdainių vaikų globos namų "Saulutė" viešųjų pirkimų taisyklės, 2016 09 01 neteko galios 

Kėdainių vaikų globos namų "Saulutė" viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014-04

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAI.  

2018 METAI.

2018 m. planuojamų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinė.

 

 2017 METAI.

2017 m. planuojamų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinė

2017 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės papildymas 

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAI.

2018 METAI.

2018 m. viešųjų pirkimų žurnalas. PREKĖS

2018 m. viešųjų pirkimų žurnalas. PASLAUGOS

2018 m. viešųjų pirkimų žurnalas. DARBAI.

2017 METAI.

2017 m. SADM finansuotas vaikų dienos centro projektas "Susikibę už rankų - kartu svajonės link..." . Prekės ir paslaugos 

2017  m. supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas. PREKĖS.

2017 m. supaprastintų mažos vertės pikimų žurnalas. PASLAUGOS

 2016 METAI

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. Vaikų dienos centras, LR SADM finansuoto projekto lėšų panaudojimas 

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. PREKĖS.

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. PASLAUGOS.

 

 

 

 

    
    

 


Copyright © 2020 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.