foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


saulute@kedainiai.lt
saulute.kedainiai@gmail.com
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Kėdainių pagalbos šeimai centro supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo aprašas nuo 2017 m. liepos mėn.

Įsakymas dėl Viešųjų pirkimų taisyklių pripažinimo netekusiomis galios

Kėdainių vaikų globos namų "Saulutė" viešųjų pirkimų taisyklės, 2016 09 01 neteko galios 

Kėdainių vaikų globos namų "Saulutė" viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2014-04

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS.  2018 METAI.

2018 m. planuojamų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinė.

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAI. 2018 METAI.

2018 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. Prekės

2018 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. Paslaugos.

2018 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. Darbai.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS.  2017 METAI.

 

2017 m. planuojamų atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų suvestinė

2017 m. planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinės papildymas 

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAI. 2017 METAI.

2017 m. SADM finansuotas vaikų dienos centro projektas "Susikibę už rankų - kartu svajonės link..." . Prekės ir paslaugos 

2017  m. supaprastintų mažos vertės pirkimų žurnalas. PREKĖS.

2017 m. supaprastintų mažos vertės pikimų žurnalas. PASLAUGOS

 

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ŽURNALAI. 2016 METAI

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. Vaikų dienos centras, LR SADM finansuoto projekto lėšų panaudojimas 

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. PREKĖS.

2016 m. supaprastintų viešųjų pirkimų žurnalas. PASLAUGOS.

 

 

 

 

    
    

 


Copyright © 2018 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.