foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Dauguma socialinių įstaigų esame užmezgusios pažinčių su užsienio organizacijomis, asociacijomis, labdara užsiimančiais žmonėmis. Kėdainių vaikų globos namai "Saulutė" jau nemažai metų bendrauja su Švedijos piliečiais, kurie jau ne kartą vaikams yra suteikę labdaringos paramos. Birželio mėnesio pradžioje apsilankę svečiai iš Švedijos pažadėjo mums labdaros - tačiau susidūrėme su su labdaros pervežimo iš Panevėžio miesto problema. Paprašę pagalbos UAB "Bieltransa" direktoriaus Dariaus Petrausko, iš karto gavome teigiamą atsakymą - beliko tik suderinti tikslų laiką.

Dėkojame  Švedijos piliečiams - jie triūsė ne vieną dieną, kol surinko krūvą maišų mūsų globojamiems, vaikų dienos centrą lankantiems ir motinos su vaikais gyvenantiems vaikams, ir operatyviai bei neatlygintinai pagelbėjusiam UAB "Bieltransa " vadovui, verslininkui gerb. Dariui Petrauskui. Su gerų žmonių pagalba mus tikrai lengviau dirbti :)

2015 m. birželio 11 dieną vaikai praleido turiningai ir patirdami pažinimo džiaugsmą. LIONS klubo moterys vaikus pakvietė pasisvečiuoti AB "Jonavos grūdai" fabrike, kur juos su fabriko darbu supažindino, pravedė ekskursiją, parodė įdomų filmuką  šauni darbuotoja Rasida. Už tai esame labai dėkingi :)

 

 

 

Šiandien, birželio 10 d.,  mūsų globojamas mergaites labai gražiai apkirpo ir dar maloniau sutiko bei priėmė Kėdainių PRC būsimos kirpėjos ir jų mokytoja.

Ačiū Jums nuoširdžiai 

 

 

 

Vaikai - judrūs, žingeidūs, drąsūs. Taigi, ir pramogų jiems reikia tokių, kur išlietų savo veržlumą, stiprumą, ir pasitikėdami savo jėgomis, įveiktų kliūtis. Planuodami vaikams dovanų kelionę Vaikų gynimo dienos proga, atsižvelgėme į jų norus. Vaikams buvome pažadėję pramogas Lokės pėdoje - pažadai ir duodami tam, kad būtų išpildyti. 2015 m. birželio 9 d. atvykę ir praėję trumpą ir nepatyrusiems "alpinistams" visgi sudėtingą Treniruočių trasą, dauguma vaikų ir pora darbuotojų ryžomės išbandyti ir Žaliąją, kuri jau buvo kur kas sudėtingesnė. Patys drąsiausi ( ir aukščiausi) vaikai įveikė Raudonąją, ir keletas pačių vyriausiųjų - ir Juodąją bei Olimpines trasas.

Vaikai džiūgavo mėgaudamiesi skrydžiu per upelį, ir kartu su soc. darbuotoja Rasa prikalbino ir direktorę su soc. pedagoge Indre baimę nugalėti ir upeliu praskristi - už tai Jums, vaikai, labai dėkoju:) Lokės pėdos personalui leidus nemokamai pasinaudoti stovyklaviete, užsikūrėme kepsninę, vaišinomės  gamtoje, ir dalinomės pramogos įspūdžiais. Stebint vaikų emocijas, džiaugiamės, kad pavyko vaikams ir vėl padovanoti džiaugsmą , geras emocijas, ir , būnant su jais kartu, dar labiau priartėti prie jų sielos gelmių ...

Direktorė Sandra Sagatienė

 

 

    
    

 


Copyright © 2020 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.