foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


saulute@kedainiai.lt
saulute.kedainiai@gmail.com
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Liepos pirmasis sekmadienis nuo šių metų - oficiali Globėjų diena, tuo mes labai džiaugiamės! 

Sveikiname su Globėjų diena visus, savo šeimose, šeimynose globojančius vaikus ! 

F. Dostojevskio žodžiais,  "Vaikų draugijoje gyja siela..." Tegul Jūsų stiprybė gydo vaikų sielas, o vaikų draugija stiprina Jus, nepalūžti šitame labai sunkiame, tačiau itin prasmingame darbe. Pagerbę Kėdainių rajono ir miesto globėjus, liepos 1-ąją, sekmadienį, visi susirinkome šventoje bendrystėje Šv.Juozapo bažnyčioje, kur buvo aukojamos šventos mišios už globėjus, vaikus, Centro darbuotojus ir jų šeimos narius, negailėta gražių žodžių ir aminimo dovanų, paraginta į savo šeimas priimti vaikus, stokojančius tvų globos ir šeimos šilumos... 

 Kėdainių pagalbos šeimai centro bendruomenė

 

 

 

 

7 mūsų vaikai visą savaitę nuo Joninių stovyklavo "Raganės" stovykloje prie Baltijos jūros. Dar kartą labai dėkojame Kėdainių įmonei "Linėja Transport", kuri padėjo mums padovanoti vaikams stovyklavimo džiaugsmą, na, o kitą dalį lėšų skyrėme iš Jūsų visų, skyrusių mums 2 procentus GPM, paramos - AČIŪ ! 

 

 

2018 m.  birželio 25 d., Kėdainių pagalbos šeimai centro vaikų dienos centrą lankantiems vaikams buvo pradėta vykdyti 5 dienų dieninė vaikų vasaros stovykla „Sparnuota vasara“, kurią finansavo Kėdainių rajono savivaldybė, skyrusi įgyvendinimui 400 eurų.

PlačiauAnt stovyklos "Sparnuota vasara" sparnų 

2018 m. gegužės 25 d. Centro vaikai, lydimi darbuotojų, vyko į Naisius.

Ši kelionė buvo padovanota dar pernai, nugalėjus konkurse "Gražiausias Velykinis margutis".

 

    
    

 


Copyright © 2019 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.