foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


****************
saulute@kedainiai.lt
+370 347 55531

Kėdainių pagalbos šeimai centras


 

Startavo vaikų vasaros socializacijos ir užimtumo karinė stovykla "Vilko takas", kurios metu  vaikai buvo suskirstyti į tris grandis, kūrė savo grandies pavadinimą, šūkį ir gamino vėliavas. Vaikų užimtumu rūpinasi socialinės darbuotojos darbui su šeimomis Milda, Rosita ir Solveiga.Stovyklos vadovė, socialinė darbuotoja darbui su šeimomis Milda BeresnevičienėĮ stovyklą buvo atvykęs seržantas, kuris mokė vaikus rikiuočių: "eilėn rikiuot", "voron rikiuot", "rikiuojasi būrys", "pirmyn žengte marš". Projektą finansavo Kėdainių rajono savivaldybė. 

 

Liepos 8-ąją, gerokai po pietų sulaukėm svečių, AIESEC organizacijos savanorių. Tai pirmoji grupė šią vasarą, antrosios sulauksime mėnesio pabaigoje. Šie jauni žmonės visą mėnesį bendraus su Centro vaikais, stiprins jų anglų kalbos žinias, mokys juos atsiskleisti, stiprins vaikų savivertę, vaikai susipažins su šalių, iš kurių kilę savanoriai, tradicijomis, papročiais. AIESEC organizacija mūsų centre per 5-erius metus savo veiklą vykdo trečią kartą, ir, tikimės, ne paskutinį , taigi, laukite tęsinio :) 

Kėdainių pagalbos šeimai centras minėjo Globėjų dieną. Liepos 7 d. Švento Juozapo bažnyčioje buvo aukojamos Šventos mišios už visus Kėdainių rajono globėjus, įtėvius, vaikus.
Kaip sakė mišias aukojęs dekanas Norbertas Martinkus, "nepamirškime vaikuose įskiepyti pamatines vertybes, ir telydi MEILĖ, TIKĖJIMAS, VILTIS", o direktorė Sandra Sagatienė, dėkodama globėjams, darbuotojams, padedantiems globėjams šiame sunkiame darbe, priminė, kad aukščiausias tikslas yra tai, kad vaikas augtų savo tėvų šeimoje. Nepamiršo direktorė ir mūsų darbuotojų, kurių ne vienas savo šeimose globoja vaikus!

Dėkojame dalyvavusioms globėjų šeimoms, šeimynai "Alrudai", Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojui Pauliui Aukštikalniui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Danutei Mykolaitienei, VVTAĮT vaiko teisių apsaugos skyriaus Kėdainių rajone vyr. specialistėms Loretai Krylaitei ir Gražinai Sagulinienei, negailėjusiems gražių žodžių globėjams, ir mūsų centrui. Nuoširdžiai dėkojame Kėdainių Švento Juozapo bažnyčios dekanui, kunigui Norbertui Martinkui už bendrystę ir pagalbą minint šią dieną, bažnyčios choristėms už gražias giesmes, "Balionas tavo šventei" už pagalbą puošiant bažnyčią.

2019 m. liepos 7d. 10.00 val. Šv. Juozapo bažnyčioje, minint Globėjų dieną, bus aukojamos Šv. mišios už globėjus.

Kviečiame globėjus, įtėvius, budinčius globotojus, Kėdainių pagalbos šeimai bendruomenę ir visus  dalyvauti bendroje maldoje.

Kėdainių pagalbos šeimai centro Globos centras

 
 

    
    

 


Copyright © 2020 Kėdainių pagalbos šeimai centras Rights Reserved.